Waterschap Brabantse Delta heeft een duidelijke visie op digitaal werken. Het nieuwe centrale kantoor in Breda staat in het teken van transparantie en flexibiliteit; twee belangrijke waarden van de organisatie. Het ondersteunt daarmee volledig het wezen en de manier van werken van het waterschap.

De verschillende typen werkplekken lenen zich uitstekend voor de verschillende taken die het waterschap heeft. Er zijn kleine en grotere overlegruimtes, open ruimtes met meerdere werkplekken en kleinere kamertjes waarin mensen zich kunnen terugtrekken als zij ongestoord aan een bepaalde taak willen werken. Vanaf al deze werkplekken hebben de medewerkers toegang nodig tot hun stukken. Daarmee is digitaal werken een randvoorwaarde voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Iedereen heeft altijd en overal toegang tot cruciale documenten.

Het concept van digitaal werken is opgepakt en volledig toegesneden op de organisatie en zijn manier van werken. Dat geldt trouwens soms ook andersom. Deze werkwijze heeft de naam 'Deltawerken' gekregen. In afwachting van de voltooiing van het nieuwe centrale kantoor is op initiatief van de medewerkers in het tijdelijke kantoor al gestart met experimenteren. Flexibel werken, documenten digitaal opslaan, het begon langzaam te wennen.

Voorafgaand aan de uiteindelijke verhuizing is iedereen opgeleid om daadwerkelijk digitaal te kunnen werken. Alle papieren in het tijdelijke kantoor zijn kritisch bekeken. Daarbij is een enorme hoeveelheid papier vernietigd. Een essentiële stap, want in het nieuwe kantoor was voor iedereen maar één meter kastruimte beschikbaar. Hiermee was de weg vrij om vanaf de verhuizing écht digitaal te gaan werken.

Hein van Stokkom
secretaris- directeur

Digitaal gaan werken heeft een enorme impact: maak er voldoende tijd en aandacht voor vrij.