De mensen van het team Documentaire Informatievoorziening waren in de oude situatie behoorlijk onzichtbaar. Ze zaten ergens helemaal achteraan, onderaan in het gebouw en werden gezien als een club waar je vlak voor je vakantie nog even al je papier naar toe kon brengen.

En dat papier verwerkten ze natuurlijk graag en goed. De medewerkers van DIV zijn over het algemeen kwaliteitsgerichte mensen die hun archief prima op orde hebben. Maar ze waren wel behoorlijk reactief en dat strookt niet met digitaal werken, waarin de medewerkers van DIV juist een plaats hebben in de frontlinie.

Communicatie en zichtbaarheid cruciaal

Dat betekent een proactieve rol, waarbij alle collega's van meet af aan ondersteund worden bij het opslaan en registreren van hun documenten en zaken. Communicatie en zichtbaarheid zijn hierbij cruciaal. Een hele omslag voor het DIV-team, maar binnen het waterschap is wel een enorme waardering voelbaar voor de inzet en bereikbaarheid van de digidiv'ers. Die werken echt op locatie bij de verschillende afdelingen en vormen zo de laagdrempelige voorhoede van het team. Op die manier is het DIV-team echt proactief en werkt de organisatie serieus aan de kwaliteit van zijn digitale documenten en registraties.

Jolanda Brekelmans
Teamleider Documentaire Informatie - voorziening

Van onzichtbaar en introvert naar actief meedenken: een nieuwe rol voor DIV-medewerkers.