Aandacht en ondersteuning van het managementteam is zeker één van de succesfactoren bij de introductie van digitaal werken bij waterschap Brabantse Delta. De MT-leden dachten mee, hadden goede ideeën en waren er altijd wanneer dat nodig was.

Ook de energie en het enthousiasme van de leden van het projectteam hebben zeker bijgedragen aan het slagen van dit project. Ondanks de tegenslagen bleven zij zich vol vuur inspannen. Ook de inzet van de digidiv'ers heeft veel opgeleverd. Dankzij deze mensen, in combinatie met het projectteam, konden problemen binnen de organisatie snel worden aangepakt. De flexibiliteit van de organisatie mag ook als succesfactor worden beschouwd.

Vliegende start dankzij Rode Week

De verschillende afdelingen hebben veel werk verzet om zich het digitaal werken eigen te maken. Voor iedere afdeling werd een speciale cursusweek ingepland, de Rode Week, waarin het normale werkproces (voor zover dat ging) stil kwam te liggen. De medewerkers van de betreffende afdeling kregen op een externe locatie tekst en uitleg over digitaal werken en konden hier oefenen en al hun vragen stellen. In de weken daarna konden zij rekenen op de hulp en intensieve begeleiding van één of twee digidiv'ers. Hierdoor waren de afdelingen in staat om een vliegende start te maken met digitaal werken.

Helen Leyte
extern projectleider

Snel kunnen schakelen en knopen doorhakken met het MT houdt de energie in zo'n traject hoog.