Digitaal gaan werken is een zwaar veranderingstraject, dat niet onderschat mag worden. De impact op de medewerkers is groot en de directie moet hier nauw bij betrokken zijn. Het is niet gewenst om de verantwoordelijkheid hiervoor lager in de organisatie te leggen.

Het managementteam van waterschap Brabantse Delta heeft steeds aan het stuur gestaan en wanneer dat nodig was zo snel mogelijk besluiten genomen. Hierdoor bleef de vaart in het project. Digitaal werken is een cruciaal element in een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Met Helen Leyte van Perficio Adviseurs haalde het waterschap een projectleider binnen die dat snapt en die slechts met de belangrijkste punten én oplossingen en risico's naar het MT kwam, zodat zij snel en doeltreffend beslissingen konden nemen.

Vrijheid en uniformiteit

Mensen hebben geen hekel aan veranderingen, wél aan veranderd worden. Het MT heeft steeds geprobeerd om de gulden middenweg te vinden tussen vrijheid en uniformiteit. Dat is geslaagd. Het huidige systeem biedt structuur, maar ook de nodige flexibiliteit.

Hein van Stokkom
secretaris- directeur

Digitaal gaan werken heeft een enorme impact: maak er voldoende tijd en aandacht voor vrij.