Digitaal gaan werken is een fundamentele verandering binnen een organisatie. Dat vraagt niet alleen om ondersteuning bij het installeren van nieuwe software en hardware. De hele manier van werken wordt anders. De vraag is dan wat de medewerkers nodig hebben om de omslag te maken van papier naar digitaal. De afdeling ICT heeft geholpen bij het nadenken hierover.

In 2004 is waterschap Brabantse Delta ontstaan uit een fusie van vijf kleinere waterschappen. De bestaande kantoren bleken te klein voor de nieuwe organisatie. Er kwam een plan voor nieuwbouw. Op dat moment werd er al nagedacht over een kantoor met minder werkplekken, die flexibel konden worden benut. Toen kwam ook digitaal werken om de hoek kijken.

Digitaliseren

In de jaren daarna heeft dit langzaam vorm gekregen. Systemen werden ontwikkeld en medewerkers kregen de nodige opleidingen. In het tijdelijke centrale kantoor werd al voorzichtig geƫxperimenteerd met flexibel werken. Bij de overgang naar het nieuwe centrale kantoor, medio 2010, kwam de grote overstap. Voorafgaand aan de verhuizing werd een enorme hoeveelheid papier beoordeeld, indien nodig gedigitaliseerd en daarna weggegooid. Vanaf de verhuizing moest er immers digitaal gewerkt worden.

Juiste ondersteuning

In het nieuwe kantoor is de hoeveelheid kastruimte daarom zeer beperkt. De afdeling ICT heeft gezorgd voor alle ondersteuning op het gebied van digitaal werken: de juiste software en de juiste pc's. Met 24 inch beeldschermen, zodat documenten en kaarten goed en gemakkelijk bekeken kunnen worden.

Arnold Hieltjes
afdelings- hoofd ICT

Neem de tijd voor testen en experimenteren, ga vooral ook bij andere organisaties kijken.