Het DIV-team van waterschap Brabantse Delta kreeg dankzij het digitaal en zaaksgewijs werken een compleet andere rol. Om deze goed te kunnen vervullen, was een reorganisatie nodig. Nieuwe functiebeschrijvingen, andere competenties. Dat was een grote verandering voor het zittende team. Niet iedereen kon daarin mee. Veel mensen zijn de uitdaging aangegaan, maar enkele anderen hebben hulp gekregen om intern of extern een nieuwe functie te krijgen.

Het is jammer dat het waterschap van een aantal mensen afscheid heeft moeten nemen, maar dat is onvermijdelijk bij zulke fundamentele veranderingen. Het advies daarbij is: wees hier duidelijk over. Ga het niet tóch proberen. Je loopt dan het risico dat het voor beide partijen een lijdensweg wordt. Het waterschap heeft een aantal externen ingehuurd om het team tijdelijk te versterken. Enkelen hiervan zijn gebleven en nu in vaste dienst.

Eerst reorganiseren

Daar is het waterschap blij mee, want anders was waardevolle kennis over de organisatie en de nieuwe manier van werken weggevloeid. Wat dat betreft had het waterschap beter eerst het DIV-team kunnen reorganiseren. Dan hadden de juiste mensen op de juiste plaatsen gezeten voordat dit belangrijke project van start was gegaan. Het vervolgproject wordt dan ook uitgevoerd door eigen mensen. Het waterschap huurt indien nodig externen in voor het reguliere werk.

Jolanda Brekelmans
Teamleider Documentaire Informatie - voorziening

Van onzichtbaar en introvert naar actief meedenken: een nieuwe rol voor DIV-medewerkers.