Een voorrecht om ook de puntjes op de i te zetten!

Zoals alle adviseurs van Perficio, heb ik een hekel aan losse eindjes. Het was een geweldig voorrecht om met het team ook de tweede fase te mogen begeleiden. De puzzelstukjes vielen op hun plek.

Het is een traject dat je weer met veel energie en doorzettingsvermogen in moet gaan. We hebben alle problemen en probleempjes tot in detail met elkaar beetgepakt. Dat is voor een groot deel gelukt, zoals blijkt uit de interne en externe waardering voor ons project.

Als Perficio adviseurs hebben wij samen met de mensen van Waterschap Brabantse Delta een schat aan ervaring opgedaan op het terrein van het invoeren van het werken met digitale documenten. We weten nu wat werkt en wat niet werkt. Dat levert onze volgende klanten ongetwijfeld voordelen op.