Er is heel wat papier verdwenen voorafgaand aan de verhuizing naar het nieuwe centrale kantoor van waterschap Brabantse Delta. Van enkele kilometers papier in het oude kantoor is de organisatie nu teruggegaan naar zo'n 300 meter; een meter per medewerker. Een gigantische reductie, die op korte termijn nog een vervolg kan krijgen.

In een vervolgproject zitten twee ontwikkelingen die op dit gebied interessant kunnen zijn. De digitale handtekening is er daar één van. Op dit moment worden documenten geprint, ondertekend met een pen, gescand en opgeslagen. Straks hoeft dat niet meer, omdat de digitale handtekening dit regelt. Ook is het waterschap bezig met substitutie. Daarmee wordt een digitaal document rechtsgeldig en hoeven bepaalde officiële stukken niet meer op papier te worden bewaard in het archief. Ook dit kan veel papier gaan schelen.

Papier wordt vluchtiger gebruikt

Of het papierverbruik van het waterschap door digitaal werken is afgenomen, is niet precies bekend. Er wordt in ieder geval niet méér papier verbruikt en ook heeft het gebruik een vluchtiger karakter gekregen. Mensen drukken iets af, schrijven er wat bij, verwerken dit digitaal en gooien het printje weer weg. Papier wordt veel minder gebruikt om informatie op te bewaren. Deze ontwikkeling is nog verder door te voeren wanneer er meer papiervervangers worden ingezet, zoals laptops en iPads. In Amerika werpt dit nu al zijn vruchten af. Het papierverbruik is daar aanzienlijk afgenomen. Die ontwikkeling gaat ook in Nederland komen.

Jolanda Brekelmans
Teamleider Documentaire Informatie - voorziening

Van onzichtbaar en introvert naar actief meedenken: een nieuwe rol voor DIV-medewerkers.