Verhoging gebruiksgemak is tijdwinst voor de afdeling

De invoering van het nieuwe systeem bracht nogal wat knelpunten met zich mee voor de afdeling Handhaving. Het is en blijft voorlopig een grote administratieve last, waar we veel tijd mee kwijt zijn. Wel is het gebruiksgemak in deel 2 van het project enorm verbeterd. Vooral de snelregistratie en het 'drag & drop' systeem, betekenen voor ons een grote tijdsbesparing.

Het zit hem met name in de hoeveelheid registraties en het terugvinden van documenten in het systeem. We registreren de documenten toch nog niet allemaal eenduidig, waardoor we tijd kwijt zijn met zoeken. Daarnaast hebben we een betere verbinding nodig in het veld met het organisatie netwerk.

We hebben wel een stapje gemaakt maar het moet nog beter. Je moet immers blind kunnen vertrouwen op die verbinding tijdens het uitvoeren van controles bij de klant. Daarom printen de toezichthouders nog vaak op kantoor de benodigde documenten uit en nemen deze tijdens controles mee in het veld. Echt helemaal digitaal werken we nog niet bij de afdeling Handhaving.