Jezelf ontwikkelen van een 'papieren' naar een digitaal werkende organisatie heeft een enorme impact. Waterschap Brabantse Delta maakte deze omslag medio 2010 bij de verhuizing naar een nieuw centraal kantoor in Breda.

Flexibel werken en flexibele werkplekken vragen om een fundamenteel andere manier van werken. Een wezenlijk andere wijze van omgaan met de processen en producten. Al sinds de eerste plannen voor een nieuw centraal kantoor is hier binnen het waterschap over nagedacht. Hoe moest dit er voor Brabantse Delta uitzien en hoe kon het waterschap ervoor zorgen dat het paste bij de organisatie en zijn kernwaarden?

Intensief traject

De ontwikkeling naar digitaal werken is een project geweest met een looptijd van enkele jaren. Een intensief traject, waarin bestuur, management, medewerkers en verschillende leveranciers hard hebben gewerkt om de benodigde omslag te bereiken. Een project dat uiteindelijk zo'n 3 miljoen euro heeft gekost. Een geslaagd project, al kunnen er wel wat kanttekeningen worden geplaatst bij de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en het gebruikte documentstructuurplan. Deze punten worden nog aangepakt in een vervolgproject.

Besparing op bouwkosten

Door gebruik te maken van flexibele werkplekken kon het nieuwe centrale kantoor aanmerkelijk kleiner worden gebouwd, waardoor het waterschap flink heeft kunnen besparen op de bouwkosten. De introductie van digitaal werken heeft zichzelf daarmee terugverdiend.

Hein van Stokkom
secretaris- directeur

Digitaal gaan werken heeft een enorme impact: maak er voldoende tijd en aandacht voor vrij.