Een nieuw centraal kantoor met een geheel nieuwe manier van werken. Dat was de ambitie van waterschap Brabantse Delta. Met een flexibel kantoorconcept, waarbinnen alle medewerkers digitaal werken. Let wel: dat is niet hetzelfde als gedigitaliseerd werken.

Bij gedigitaliseerd werken doe je wat je altijd al deed, maar dan digitaal. De documenten volgen dezelfde route als altijd en dit levert dus nauwelijks winst op. De ambitie van het waterschap was om digitaal te gaan werken. Dit vraagt nogal wat, zeker als een organisatie gewend is om alles op papier te doen. Het waterschap moest gaan denken in processen en in producten en diensten, gaan kijken naar de informatiestromen, die veel belangrijker worden dan voorheen. Een goede informatievoorziening is cruciaal voor iedere moderne organisatie.

Hein van Stokkom
secretaris- directeur

Digitaal gaan werken heeft een enorme impact: maak er voldoende tijd en aandacht voor vrij.